Sản phẩm tiêu biểu Xem thêm

Máy chiếu OPTOMA XA510

MSP:

Giá: 9.050.000 VND + VAT

Máy chiếu Epson LCD EB-X400

MSP:

Giá: 10.250.000 VND + VAT

Máy chiếu Epson EB-S05

MSP:

Giá: 8.850.000 VND + VAT

Giá treo góc LCD L400 (32″ – 70″) L400

MSP:

Giá: 900.000 VND or Liên Hệ 0935.112.110

Giá treo góc LCD P4 (32″ – 55″)

MSP:

Giá: 550.000 VND or Liên Hệ 0935.112.110

Giá treo tivi LCD NBD2F (32″ – 55″)

MSP:

Giá: Liên Hệ 0935.112.110

Máy chiếu vật thể Elmo MX-P

MSP:

Giá: 11.000.000 + VAT

Máy chiếu Epson EB-S41

MSP:

Giá: 7.850.000 VND + VAT

Máy Chiếu Epson EB-X05

MSP:

Giá: 9.500.000 VND + VAT

Phụ kiện máy chiếu Xem thêm

Gía treo điện Dalite 3.0 (3m) Motorized LiftECM30

MSP:

Giá: 12,600,000 (Số lượng > 5)

Gía treo điện Dalite 2.0 (2m) Motorized LiftECM20

MSP:

Giá: 8,000,000 (Số lượng >5)

Gía treo điện Dalite 1.5 (1.5m) Motorized LiftECM1.5

MSP:

Giá: 7,177,000 (Số lượng > 5)

Gía treo điện Dalite 1.0 (1m) Motorized LiftECM10

MSP:

Giá: 6,964,000 (Số lượng > 5 )

GIÁ TREO MÁY CHIẾU 1,8M

MSP:

Giá: 700.000 (Số lượng > 5)

GIÁ TREO MÁY CHIẾU 1,2M

MSP:

Giá: 450.000 (Số lượng > 5)

ELPAP10

MSP:

Giá: call

ELPAP07

MSP:

Giá: Call

Linh kiện thay thế máy chiếu Xem thêm

Chip DMD Optoma

MSP:

Giá: 3.900.000 đ

Chip DMD Optoma EP-720

MSP:

Giá: 3.900.000 đ

Chip DMD Optoma ES530 / DP7142

MSP:

Giá: 3.900.000 đ

Chip DMD Optoma PV2223+

MSP:

Giá: 3.900.000 đ

Chip DMD Optoma EX772 / PV3225

MSP:

Giá: 3.900.000 đ

Chip DMD Optoma ES531 / DS671

MSP:

Giá: 3.900.000 đ

Chip DMD Optoma PV2225 / DP234

MSP:

Giá: 3.700.000 đ