Linh kiện thay thế máy chiếu

Chip-dmd-cho-máy-chiếu-Nec-NP215

MSP:

Giá: 3.700.000 đ

Chip-dmd-cho-máy-chiếu-Nec-NP216

MSP:

Giá: 3.700.000 đ

Chip DMD DELL 1409X / 1510X

MSP:

Giá: 3.900.000 đ

Chip DMD DELL 1209S

MSP:

Giá: 3.900.000 đ

Chip DMD DELL 1210S

MSP:

Giá: 3.700.000 đ

Chip DMD DELL 1410S

MSP:

Giá: 3.700.000 đ