Màn chiếu chân đứng

Màn chiếu chân đứng DALITE 96L

MSP:

Giá: 1,550,000 (Số lượng trên 5 cây)

Màn chiếu chân đứng DALITE 84L

MSP:

Giá: 1,300,000 (sl>5)

Màn chiếu chân đứng DALITE 70L

MSP:

Giá: 700,000 (sl>5)