Máy chiếu vât thể Lumens

Máy chiếu DC120

MSP:

Giá: 8.990.000 VNĐ

Máy chiếu DC158

MSP:

Giá: 13.900.000 VNĐ

Máy chiếu PS760

MSP:

Giá: 39.860.000 VNĐ